Шепетівський дошкільний навчальний заклад (ясла - садок) №11  "Дзвіночок"
Меню сайту
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 49
Головна » Файли » Сторінка керівника » Звіт завідувача

Звіт керівника Шепетівського дошкільного навчального закладу №11 «Дзвіночок» Шахрай Наталії Володимирівни.Далі...
23.06.2014, 23:53

І. ІНФОРМАЦІЯ

ПРО ОХОПЛЕННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОЮ ОСВІТОЮ

 Дошкільний навчальний  заклад №11 «Дзвіночок» здійснює свою діяльність  відповідно до  Конституції України, Національної доктрини розвитку освіти, Концепції національного виховання, Законів України „Про освіту”, „Про дошкільну освіту”, «Про охорону дитинства», листів, інструкцій та рекомендацій МОН України з дошкільної освіти , Базового компонента дошкільної освіти , Положення про дошкільний заклад, Програм розвитку дітей “Впевнений старт” та “Українське дошкілля”.

Засновником Шепетівського дошкільного навчального закладу №11 «Дзвіночок» Хмельницької області є Шепетівська міська рада.

Профільний напрямок роботи - інтелектуально -  креативний розвиток дітей.

        ДНЗ має групи: з денним перебуванням, чергову групу з 12-годинним режимом роботи та групу з цілодобовим перебуванням дітей. Всього 9 груп, списковий склад дітей -213.

   Дошкільний навчальний заклад №11 «Дзвіночок» розпочав свою діяльність як окрема одиниця з 03.09.2012р. ДНЗ розрахований на 151 місць.  В закладі функціонувало 9 груп – 6 дошкільних : 1 група раннього віку для дітей 3-го року життя, 1 молодшого – 4 р.ж., 2 середніх – 5 р.ж., 2 старших – 6 р.ж. та 3 перших класи – 7 р.ж..

    В 2013-2014 р. дошкільний заклад відвідувало 213 дітей, з яких діти дошкільного віку – 143 дитина, учні перших класів – 70 дітей.

Відповідно до соціально-педагогічного патронату  кількість дітей дошкільного віку в мікрорайоні в 2013 р. – 244   (в порівняні з 2012 – 294),  кількість дітей 5-го року життя –  47 дітей (2012р. – 49).

В цьому навчальному році ми випустили – 2 групи випускників, 26 дітей (в минулому році – 29), та прийняли – 41 дитину ясельної та молодшої групи. Це свідчить про  динаміку росту кількості дошкільників в закладі.

Заклад працював за режимом, затвердженим статутом закладу:

1 група – 24 год. (цілодобова)

1 група – 12 год. (чергова)

7 груп – 9 год.  за режимом дня.

ІІ. РОБОТА ПЕДКОЛЕКТИВУ

                    Концепція розвитку ДНЗ  грунтується  на засадах :

  • особистісно орієнтованого , інтегрованого ,компетентнісного ,діяльнісного підходів до розвитку, виховання та навчання дитини  , як майбутньої успішної та щасливої людини , у якої сформованні  розумні потреби  та  духовні цінності;
  • доступності освіти;
  •  визнання пріоритету гармонійного розвитку дитини перших шести (семи) років життя;
  • варіативності форм здобуття дошкільної освіти;
  •  наступності дошкільної та початкової освіти шляхом створення  розробок систем, відповідних форм і методів роботи тощо;
  • єдності суспільного та сімейного виховання.

     Головне завдання  - закласти основи здоров'я, забезпечити фізичний, духовний, моральний, естетичний, емоційний та інтелекту­альний розвиток особистості дошкільника, а саме:

-          виховувати здорову дитину, сформувавши у неї мотивацію до здоро­вого способу життя і безпечної поведінки;

-          закласти моральний фундамент на основі загальнолюдських, мо­ральних, духовних, громадянських, екологічних, естетичних цінностей;

-          розвивати інтелект у процесі різних видів дитячої діяльності (пі­знавальної, навчальної, ігрової, трудової), враховуючи ідеї видатних українських педагогів минулого і сучасності, основні засади народної ди­дактики, передові педагогічні технології;

-          забезпечити розвиток емоційно-чуттєвої сфери дитини та форму­вання емоційно-ціннісного ставлення до навколишнього світу.

  Основою діяльності педагогічного коллективу є   забезпечення високого рівня фізичного, психічного, соціального і духовного здоров’я дітей, шляхом формування у них  соціальної компетентності .Для реалізації  поставлених завдань  педагогами закладу  розроблені системи роботи, які ефективно впроваджуютья в навчально-виховний процес :”Кафедра здоров'я”, “Планета здоров'я “ (вихователь Тищук М.П.), “У царині дозвілля” (завідувач Шахрай Н.В.), “Формування  національної свідомості” (вихователь Пукальська І.М.) ,”Обережність не зашкодить” (творча група закладу), “Спілкування від “А” до “Я”” (вихователь Федосєєва І.В.), “Поети і поетеси” , “Проект впровадження програми “Впевнений старт” (вихователь-методист Байдюк С.І.), “Математичний олімп” (творча група закладу), “Танець як засіб комунікації”( музичний керівник Лукащук О.В.), “Лего - світ технічих здібностей і творчих фантазій”(творча група  закладу), “Флора і фантазія” (вихователь Нідзельська С.В.,Німчук Т.П.), “Іграшкова скриня”(завідувач Шахрай Н.В., вихователі Юріна Л.А., Захарчук Т.А.),”Математичний Олімп”(творча група закладу “ тощо.

  Пріоритетні напрямки роботи закладу :

1.Забезпечити якість дошкільної освіти через компетентність і практичну готовність педагогів працювати в умовах реалізації особистісно-орієнтованої моделі дошкільної освіти шляхом впровадження інноваційних педагогічних технологій .

  1. Спрямувати освітній процес дошкільного навчального закладу на реалізацію завдань нової редакції  Базового компонента    дошкільної освіти - Державного стандарту дошкільної освіти, програм розвитку дітей старшого дошкільного   віку «Впевнений старт» та “Українське дошкілля”. 
  2. 3.Створити умови для збереження та зміцнення   фізичного , психічного  і морально-духовного здоров'я  дітей з раннього віку ,  виховання ціннісного ставлення до природного й соціального довкілля, до самої себе, орієнтуючись на загальнолюдські та національні цінності.

4.Забезпечити  реалізацію принципу наступності,перспективності та спадкоємності в роботі дошкільної та початкової     ланок освіти  відповідно  до вимог  оновлених стандартів  дошкільної та початкової   освіти.

 5.Забезпечити оптимальний руховий режим дошкільників, зміцнити їх фізичне та емоційне здоров'я через використання нетрадиційних видів фізкультурно-оздоровчої роботи.

  6.Створити комфорті умови перебування дошкільників через забезпечення сучасного    предметно-ігрового середовища.

      Дошкільний навчальний заклад  укомплектований педагогічними кадрами та обслуговуючим персоналом. Усі педагоги мають спеціальну педагогічну освіту, за станом здоров`я їм дозволено здійснювати педагогічну діяльність.      Відповідно до штатного розкладу в ДНЗ працює 46 працівників, з них 17 педагогів.

Освітній рівень педагогічного складу – 6 педагогів з базовою вищою освітою, 11 – з вищою повною освітою.

    Педагогічний колектив працездатний, ініціативний. Кожний педагог має творчий індивідуальний потенціал, різноманітні нахили та здібності.

  Педагоги створили позитивну психологічну атмосферу у групах, прихильно ставляться до дитини, щоб вона мала відчуття захищеності, знала любов і турботу. Головна для нас цінність – дитина.

 Протягом року усі педагоги приймали активну участь у методичних заходах, які проводились в дошкільному закладі та місті. Вихователі підвищували свою майстерність на семінарах, педрадах, у школі педагогічної майстерності, майстер-класі, методоб`єднаннях, з допомогою вивчення методичної літератури.

 На високому рівні були підготовлені і проведена методичні заходи у закладі, міське свято «Подорожуємо стежками Літа».

      Колектив закладу працював  у тісному контакті з батьками, бо саме сім’я закладає основи культури, уміння спілкуватись, оцінювати свої та чужі вчинки. Батьки брали  активну участь у житті дошкільного закладу. Було організовано і проведено загальні і групові батьківські збори, консультації, анкетування, тестування, виставки (Осінні , зимові поробки).  Анкетування батьків свідчить про те, що більшість дітей із задоволенням відвідують дитячий садок, повертаються додому в гарному настрої.

Батьків задовольняють педагоги, які працюють з їх дітьми, вони  із задоволенням і інтересом спілкуються з вихователями про створення  сприятливих умов для розвитку, навчання та виховання дітей.

ІІІ. ХАРЧУВАННЯ

    Організація харчування дітей в дошкільному навчальному закладі, здійснювалася на підставі Постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої Наказом Міністерства освіти і науки Україн Міністерства охорони здоров’я України 17.04.2006. за №298/227.  Батьки, згідно зі ст.35, п.5 Закону України "Про дошкільну освіту", сплачували за харчування дитини 50%, і 50% - міська рада. В середньому харчування в місяць було 11,00 – ясельна група та 12, 12 – дошкільні групи. Діти, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 2 особи, харчувались безкоштовно. Діти з багатодітних сімей –  23 осіби, що мають пільгу 50% від загальної суми. Всього у закладі 4 дитини які мають пільгу на безкоштовне харчування, та 3 дитина під опікою, також харчується безкоштовно.. Умови для організації харчування в дошкільному закладі задовільні. Харчоблок має необхідне приміщення, забезпечений проточною гарячою та холодною водою, оснащений необхідним технологічним обладнанням, яке знаходиться в робочому стані. За спонсорські кошти придбана морозильна камера – 2400 грн., комфортки до  електроплит - 794 грн., каструлю – 200 грн. Виконувалися вимоги щодо дотримання санітарно-гігієнічного режиму. Була придбана необхідна кількість миючих, дезінфікуючих засобів та спецодягу за рахунок позабюджетних коштів. Продукти в дошкільний заклад завозилися своєчасно, з сертифікатами якості. Претензій до постачальників не було. З боку адміністрації дошкільного закладу здійснювався чіткий контроль за технологією приготування страв, термінами реалізації продуктів харчування, дотриманням санітарно-гігієнічних правил, про що свідчать записи в щоденниках контролю. З метою впровадження науково-обґрунтованих раціонів харчування дітей в дошкільному закладі розроблена картотека страв, яка погоджена і затверджена відділом гігієни і харчування дітей Держсанепідслужби. Середній відсоток виконання норм харчування за рік – 98%

ІV.МЕДИЧНИЙ СУПРОВІД

Аналізуючи стан відвідування дітьми дошкільного закладу визначено, що відвідування дітьми дошкільного закладу у 2013-2014 р. склало - 71%, а індекс здоров’я становив -  84%. ( 73%, 81%)

Керуючись санітарними правилами для дошкільних навчальних закладів було проведено аналіз захворюваності дітей за 2013 - 2014 навчальний рік. Як свідчать результати аналізу  збільшилась кількість випадків захворюваності у зв’язку з хворобою на вітряну віспу, скарлатину, алергію. Зменшилась захворюваність ангіною, пневмонією, крапельними інфекціями. Були  відсутні такі захворювання, як кір, дифтерія, паратит , травми. Відзначено зменшення диспансерних дітей

Для зниження захворюваності колективом ведеться копітка робота, зокрема це:

1. Організація роз’яснювальної роботи з дітьми та батьками профілактики захворювань.

2. Систематичне щеплення дітей.

3. Дотримання вимог санітарії.

4. Організація фізичного виховання.

5. Чітке дотримання режиму.

6. Взаємодія медсестри дошкільного закладу з дитячою поліклінікою.

    Найкраща відвідуваність відзначена у ясельній групі-  вихователь Львівська А.В., Кобзарук І.В., молодшій групі - вихователі І.В.Федосєєва, Гордійчук Г.В.

 Регулярно проводились антропометричні вимірювання дітей. Ясельна група –1 раз на місяць, дошкільні – 1 раз у квартал. Згідно графіку всі працівники ДНЗ проходять медичний огляд. ДНЗ забезпечений медикаментами у повному обсязі за рахунок бюджетних коштів: медичний кабінет має у наявності пакет для надання невідкладної допомоги, жарознижуючі препарати, пакет препаратів та засобів для надання допомоги при травмах тощо.

V.ЗМІЦНЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ

      За звітний період в ДНЗ проведено такі заходи щодо зміцнення матеріальної бази: закуплено обладнання та матеріали -  спонсорська допомога батьків та підприємців:

·         Замінено вікна у 2 групах.

Придбано :

·         дитячі меблі (стінки, столи,  ігрові куточки) ;

·         газонокосилка ;

·         унітази дитячі (спонсорська допомого п/п Сніжани Чернушич)

·         комп’ютерна техніка (колонки до комп.,  катріджи, фарба до них) 

·         телевізор «Самсунг» (б/у);

·         комфортки електричні ;

·         миючі    засоби  ;        

·         м’який інвентар (тканина,  дитячі костюми,  килим 3*5 м., доріжка 5м.)  ;

·         іграшки ;

·         посуд;

·         вогнегасник ;

·         будматеріали ;

·         господарчі товари ;

·         освітлення та електроприлади – (лампи,  тени ) ;

·         література та дидактичний матеріал ;

·         канцтовари .    

 Колектив закладу та адміністрація вдячні батькам та спонсорам за надану допомогу.Саме завдячуючи Вам, шановні батьки, спонсори, в закладі створені сучасні умови для перебування дітей.  

    Надіємось , що спільними зусиллями ми зможемо вирішити всі проблеми , які виникають в процесі роботи та досягти вагомих результатів у  навчально-виховному процесі.

Категорія: Звіт завідувача | Додав: Admin
Переглядів: 1171 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Вхід на сайт
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Пошук
Друзі сайту

Шепетівка вул.Чкалова 34
Безкоштовний хостинг uCoz