Шепетівський дошкільний навчальний заклад (ясла - садок) №11  "Дзвіночок"
Меню сайту
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 48
Головна » Файли » Сторінка керівника » Звіт завідувача

Звіт керівника Шепетівського дошкільного навчального закладу №11 «Дзіночок» Шахрай Н.В. за 2016/2017 н.р.Далі...
27.06.2017, 15:29

 Виступ Шахрай Н.В.,завідувач ДНЗ №11 «Дзвіночок».

Доброго дня усім присутнім!. Минув ще один навчальний рік в дошкільному закладі, тож настав час підвести підсумки, пригадати усі події за 2016-2017 н.р., та визначити перспективи на майбутнє.

Діяльність Шепетівського дошкільного навчального закладу (ясла-садок)11 «Дзвіночок» здійснюється відповідно до Закону України “Про освіту”, Закону України “Про дошкільну освіту”, іншими нормативно-правовими актами, у відповідності з Статутом, Колективним договором між адміністрацією і профспілковим комітетом та направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров я дітей, формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту, виховання потреби в самореалізації та самоствердженні.

 

В період з 25.10 по 04.11.2016 ДНЗ№11 ”Дзвіночок” пройшов державну атестацію. За підсумками державної атестації ДНЗ проатестовано . (Рішення атестаційної комісії від 04.11.2016, протокол №2)

І. ПЕРСОНАЛЬНИЙ ВНЕСОК КЕРІВНИКА У ПІДВИЩЕННІ РІВНЯ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО_ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ.

1.1.Створення умов для забезпечення рівного доступу для здобуття якісної освіти

За проектною потужністю дошкільний навчальний заклад розрахований на 151 місце для дітей від 2 до 6(7) років. Протягом 2016-2017 н.р. функціонувало 9 груп, які відвідували 219 дітей. З них:

І молодша група – 3 р.ж. - 32 дитини

ІІ молодша група – 4 р.ж. – 26 дітей

Середня група №1 - 22 дитини

Середня група №2 – 21 дитина

Старша група №1 – 21 дитина

Старша група №2 – 20 дітей

Старша група №3 – 18 дітей

Перші класи – 59 дітей

Групи комплектувалися за віковими ознаками.

Режим перебування дітей не змінився:

1 група з 24-год. перебуванням дітей – з 7.00(понеділок) до 19.00 (п’ятниця)

1 група з 12 –год.перебуванням – з 7.00 до 19.00 (щоденно)

7 груп з 9 –год. перебуванням – з 8.00 до 17.00 (щоденно)

У 2016-2017 н.р. випустили 53 дітей (в минулому році – 38), та прийняли – 55 дітей ясельної та молодшої групи (в минулому році – 41 дитину). Це свідчить про динаміку росту кількості дошкільників в закладі, що є позитивним.

1.2.Вжиті заходи щодо охоплення навчанням дітей 5-го року життя.

Робота з дітьми, що неохоплені дошкільною освітою носила систематичний характер. Проведено обстеження мікрорайону на наявність дітей дошкільного віку. Відповідно до соціально-педагогічного патронату кількість дітей дошкільного віку в мікрорайоні в 2016 р. – 217 (в порівняні з 2015 – 215), кількість дітей 5-го року життя – 58 дітей (2015р. – 35). Усі діти 5-річного віку охоплені дошкільною освітою.

На базі ДНЗ працює загальноміський консультпункт для батьків, керівниками якого є вихователь-методист Байдюк С.І. та практичний психолог Власюк К.М. Позитивним є те, що в порівняні з минулим роком батьки частіше зверталися до консультпункту за допомогою.

1.3.Вжиті заходи щодо впровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес.

В зв’язку з процесами модернізації дошкільної освіти великої уваги набуває створення сприятливих умов для розвитку дитини. Цьому сприяє впровадження інноваційних освітніх технологій у навчальний процес, забезпечення педагогічного колективу новою методичною літературою, періодичним підписним виданням, сучасним дидактичним та ігровим матеріалом.

Працюючи над виконанням річних завдань, педагогічний колектив систематично використовував у роботі інтерактивні форми співпраці з дітьми та батьками, впроваджував у практику інноваційні технології: елементи системи В.Воскобовича, Б.Нікітіна, Н.Гавриш, М.Єфименка, Т.Піроженко, Н.Лисенка, Т.Ткаченка.

Педагогами закладу розроблені посібники по впровадженню даних інновацій, ігровий матеріал, створені міні-музеї у кожній групі.

1.4. Організація різних форм роботи в повсякденному житті для розвитку творчих здібностей дітей

Належна увага приділялась завданню розвитку творчих здібностей дітей дошкільного віку засобами організації гурткової роботи. Керівники гуртків роботу планували за парціальними програмами, які рекомендовані та схвалені МОН України.

В ДНЗ №11 працювало впродовж року гуртки за різними напрямками: образотворчої та театральної діяльності, формуванню здоров’язберігаючої і мовленнєвої компетентності, ознайомлення з іноземною мовою та хореографією. Гуртковою роботою були охоплені діти середніх та старших груп .

1.5. Організація освітнього процесу.

Впродовж навчального року педагогічний колектив закладу вирішував безліч творчих та буденних завдань, що були спрямовані на вдосконалення організації освітньо-виховного процесу.

У 2016-2017 н.р. педагогічний колектив працював над такими пріоритетними завданнями:

 1. Реалізація ідей національно-патріотичного виховання у робот ДНЗ.
 2. Збереження та зміцнення здоровя, формування активної позиції дитини щодо власного життя та безпеки.
 3. Продовження роботи з питання наступності та безперервності реалізації завдань комунікативно-мовленнєвого розвитку між дошкільною та початковими ланками освіти, інтеграція родинного і суспільного виховання.
 4. Забезпечення формування основ економічної грамотності як невід’ємної складової соціалізації сучасної дитини.
 5. Розвиток життєвої компетенції дошкільника як умови зростання гармонійної особистості.

Головні завдання червоною ниткою пройшли через усі складові річного плану.

Зміст навчально-виховного процесу в закладі визначався Базовим компонентом дошкільної освіти, програмою розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» програмою для дітей раннього віку «Оберіг». З метою ефективного впровадження програм була здійснена відповідна робота: значно поповнено арсенал методичної літератури, ігрового матеріалу, проводилися різні форми роботи з педагогами, удосконалено перспективно-календарне тематичне планування, що надало максимальну можливість педагогам творчо організовувати щоденну роботу з дітьми.

Впродовж навчального року усі педагоги закладу приймали активну участь у методичних заходах різного рівня. Так, в 2016 році матеріал з досвіду роботи педагогів Тищук М.П., Львівської «Загартування замість лікування» отримав призове І місце на обласній виставці педінновацій. Вихователі Нідзельська С.В., Костік О.В. разом зі своїми вихованцями стали переможцями ІІ Всеукраїнського конкурсу дитячої творчості читачів журналу «Джміль» -2016 у номінаціях «Образотворчість» та «Декоративний розпис», посівши І та ІІІ місця.

2.ВЖИТІ КЕРІВНИКОМ ЗАХОДИ ЩОДО ЗМІЦНЕННЯ ТА МОДЕРНІЗАЦІЇ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОХ БАЗИ ЗАКЛАДУ.

Впродовж 2016-2017 н.р. заклад працював за затвердженим кошторисом, в межах виділених асигнувань. З метою створення належних умов перебування дітей в закладі та забезпечення естетичного вигляду приміщення, території, проведена велика робота із зміцнення матеріально-технічної бази. За період з 01.09.2016 по 01.06.2017 на її покращення використано 242 тис. 263 грн. з них :

бюджетних – 211 тис. 701 грн .

позабюджетних - 30 тис. 562 грн.

За рахунок бюджетних асигнувань у 2016-2017 н.р проведено капітальний ремонт із заміною віконних та дверних блоків на суму 140 500 грн. (Замінен вікон – 33 , дверей – 3).

Придбано за бюджетні кошти:

 • пральну машину - 12990
 • електросковорідку - 6300 грн.
 • компютер – 10 000 грн.
 • принтери (2 шт.) – 7400 грн.
 • постільну білизну (40 комплектів) – 5093
 • килими (2 шт.) – 4515
 • посуд – 5010 грн.
 • електром’ясорубку – 13517 грн.
 • підписку – 3376 грн.
 • фарбу – 3000 грн.

Щорічно удосконалюється територія закладу: квітники, ділянки для трудової та ігрової діяльності дітей, спортивний майданчик, продовжується облаштування ігрових майданчиків: завезено пісок, грунт, щебень (депутат обласної ради В.М. Мовсісян), дошки для будівництва ігрових споруд (ДП “Шепетівський лісгосп”). За сприяння міської ради облаштовано дорогу та тротуарні зони до ДНЗ. Наявні щорічні (восени та на весні) акти обстежень будівлі. Поновлюються протипожежні засоби, проведено виміри опору ізоляції.

Стан будівель, споруд та інженерних мереж знаходяться у задовільному стані.

3.Залучення додаткових джерел фінансування навчального закладу та їх раціональне використання

Залучення додаткових джерел фінансування здійснювалось згідно Статуту ДНЗ, яким передбачено отримання коштів від батьків або осіб, які їх замінюють, добровільні пожертвування і цільові внески фізичних і юридичних осіб, інші кошти не заборонені законом.

Нажаль, актуальним сьогодні залишається питання матеріальної підтримки з боку батьківської громадськості. Згідно рішення батьківських зборів від 14.09.2016р. та рішення засідання батьківського комітету від 20.09.2016р. «Про порядок отримання, використання та обліку благодійних (добровільних) внесків в дошкільному навчальному закладі було встановлено , що джерелами надходжень додаткових коштів є :

 • надання батьками добровільної благодійної допомоги на розвиток закладу у розмірі 20 грн.
 • надання батьками добровільної благодійної допомоги на зміцнення матеріально-технічної бази групи у розмірі 15 грн.
 • надання благодійної допомог у вигляді товарів, робіт та послуг.

Таким чином, протягом 2016-2017 року в фонд закладу поступили кошти:

Група «Колосок» –4245 грн.

Група «Бджілка» -3780 грн.

Група «Смайлик» - 3542 грн.

Група «Дослідники» - 3520 грн.

Група «Яблучко» - 6420 грн.

Група «Дзвіночок» - 6475 грн.

Група «Капітошка» - 2600 грн.

За допомогою даних надходжень були вирішені наступні питання:

1.Придбані меблі на суму 13 105 грн. :

- ясельна група – ігровий модуль «Перукарня», тумбочка, 2 лави, поличка, стілець офісний - 2245 грн.

- молодша група «Бджілки» – 2 лави, 2 полички – 910 грн.

-сер.гр. «Смайлик» - поличка – 250 грн.

-сер.гр. «Дослідники» - ігрові модулі «Лікарня», «Кухня», 2 лави- 2100 грн.

- ст.гр. №1 «Яблучко» - столи дитячі 12 шт. – 3600 грн.

- ст.гр. №2 «Дзвіночок» - стільці дитячі 25 шт., стілець офісний – 2795 грн.

- ст.гр. №3 «Капітошка» - ігрові модулі «Лікарня», «Перукарня» - 1500 грн.

2.Придбано м’який інвентар на суму- 4443 грн: рушники 100 шт – 1800 грн., ( ст.гр. №1,2 «Дзвіночок», «Яблучко»), костюми для кухарів – 836 грн., тканина для дитячих костюмів -1807 грн.

3.Посуд – 460 грн. (харчоблок).

5. Ігровий та дидактичний матеріал – 3618 грн.

6. Література –680 грн.

7.Картріджі та фарба – 1246 грн. (бухгалтерія, методичний кабінет)

8. Світильники – 6 шт. – 1590 грн.

9. Будматеріали - 2386 грн.

10. Канцтовари – 2198 грн.

11. Озеленення (розсада) – 650 грн.

12. Вогнегасник -186 грн.

На загальну суму - 30 562 грн.

4.Вжиті заходи щодо забезпечення дошкільного закладу кваліфікованими педагогічними кадрами та доцільність їх розстановки.

Педагогічний процес у ДНЗ забезпечують кваліфіковані спеціалісти: завідувач , вихователь-методист, практичний психолог, 2 музичні керівники, 12 вихователів.

Освітній рівень педагогічного складу – 6 педагогів з базовою вищою освітою, 11 – з вищою освітою, 4 педагоги мають вищу категорію (Юріна Л.А., Нідзельська С.В., Байдюк С.І., Шахрай Н.В.), 3 – звання “вихователь-методист” (Пукальська І.М., Тищук М.П., Шахрай Н.В.

Педагоги створили позитивну психологічну атмосферу у групах, прихильно ставляться до дітей, про що свідчить відсутність скарг протягом року.

5.Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я дітей та працівників закладу.

5.1.Забезпечення організації харчування та медичного обслуговування дітей та працівників закладу.

Харчування в закладі дітей та працівників організовано відповідно до Інструкції про організацію харчування в дошкільних навчальних закладах (із змінами). ДНЗ повністю забезпечений технологічним та холодильним обладнанням. У ДНЗ працює досвідчений, висококваліфікований медичний персонал та кухарі. Діти отримують трьох та чотирьох разове харчування. Страви готуються відповідно до перспективного сезонного меню, яке затверджується керівником та погоджується із управлінням Держпродспоживслужби.

У 2016 році в рамках проведення державної атестації ДНЗ, головним спеціалістом міського управління освіти Басистюк Л.Д. був здійснений плановий контроль за організацією харчування в закладі. Періодично були проведені перевірки спеціалістами держпродспоживслужби, фінансового управління. За результатами перевірок порушень в організації харчування дітей не виявлено.

Виконання натуральних норм харчування за 2016 - 97%.

Середня вартість харчування у 2016 році становила:

- група раннього віку - 16, 73 грн. день

- групи дошкільного віку- 20, 23 грн.день

В закладі створені належні умови для проведення медико – профілактичних і оздоровчих заходів. Проводяться заходи лікувально – профілактичного характеру: антропометричні вимірювання, визначення гостроти зору, обстеження дітей на гельмінти. Аналізуючи стан відвідування дітьми дошкільного закладу визначено, що відвідування дітьми дошкільного закладу у 2016 -2017 н.р. - 70%, а індекс здоров’я - 90%.

Як свідчать результати аналізу, збільшилась кількість випадків захворюваності на ГРВІ , вітряну віспу. Зменшилась захворюваність ангіною, бронхітом, скарлотиною. Щорічно й збільшується в дошкільному закладі кількість дітей диспансерної групи : так, у 2014 р. – 38 дітей, у 215р. – 73 дитини, а у 2016 р. – 88 дітей. Відвідували ДНЗ двоє дітей –інвалідів.

ДНЗ забезпечений медикаментами у повному обсязі. Так, на медикаменти в 2016-2017 н.р. було виділено 5000 грн. бюджетних коштів.

5.2.Дотримання вимог охорони дитинства, техніки безпеки, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм.

Роботу закладу було спрямовано на виконання закону України “Про охорону дитинства”. В закладі постійно проводиться робота по створенню безпечних умов життєдіяльності для учасників навчально-виховного процесу: двічі на рік у закладі проходили Тижні безпеки, щоденно проводиться роз’яснювальна робота серед дітей щодо запобігання травматизму та правил безпечної поведінки. Своєчасно проводились інструктажі з питань протипожежної безпеки для працівників закладу, в приміщеннях визначені відповідальні за стан охорони праці та протипожежної безпеки, у наявності необхідні таблички.

Питання дотримання вимог охорони дитинства, техніки безпеки, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм контролюються адміністрацією закладу, підсумки контролю систематично розглядалися на виробничих нарадах та нарад при завідувачу.

Надання соціальної підтримки та допомоги дітям сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, дітям з малозабезпечених сімей

В ДНЗ виховується діти пільгових категорій, а саме:

- діти учасників АТО – 17 чол.

- малозабезпечені - 16 чол.

- діти-інваліди – 2 чол.

- діти, позбавлені батьківського піклування – 1 чол.

- діти, батьки яких загинули під час виконання службових обов’язків – 1 чол.

Дітям даних категорій забезпечується право на безкоштовне харчування, а баготодітним родинам вартість харчування зменшується на 50%.

Стан дитячого травматизму

Випадків дитячого травмування не зафіксовано. Педагогами закладу проводиться систематична робота щодо запобігання випадків травматизму серед дошкільників (згідно річного плану роботи) та просвітницька робота серед батьків.

6.Залучення педагогічної та батьківської громадськості до управління діяльністю ДНЗ, співпраця з громадськими організаціями.

До вирішення завдань адміністрацією залучається батьківська громадськість: в дошкільному навчальному закладі функціонує рада закладу та батьківський комітет, які планують та здійснюють свою діяльність відповідно до Положення про раду закладу, Статуту. Рішення приймаються на загальних зборах колективу та батьків, на засіданнях ради закладу, загальних та групових батьківських зборах.

Варто зазначити, що протягом року ми активно співпрацювали з різними організаціями та установами міста, а саме:

 • ЗОШ №1 ім.М.Островського
 • ДП “Шепетівське лісове господарство”
 • Депутатом обласної ради В.М.Мовсісяном
 • ПП «Управлінська компанія «Управдом»

А на завершення свого звіту хочу подякувати Шепетівській міській раді в особі міського голови Полодюка Михайла Івановича за виділення коштів на зміцнення матеріально-технічної бази закладу, керівникам Сасюку В.М., Тихончуку Р.М., Мовсісяну В.М. та всім батькам за допомогу та співпрацю, за розуміння наших проблем. Впевнена, що ми разом зуміємо вирішити ще багато питань та досягнути вагомих результатів в освітньо-виховному процесі.

Дякую за увагу, та прошу включитися до обговорення звіту. 

 

Категорія: Звіт завідувача | Додав: Admin
Переглядів: 137 | Завантажень: 0 | Коментарі: 1 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 1
0
1  
biggrin

Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Вхід на сайт
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Пошук
Друзі сайту

Шепетівка вул.Чкалова 34
Безкоштовний хостинг uCoz