Шепетівський дошкільний навчальний заклад (ясла - садок) №11  "Дзвіночок"
Меню сайту
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 57
Головна » Файли » Пріорітетні завдання ДНЗ

У розділі матеріалів: 9
Показано матеріалів: 1-9

       Виходячи з аналізу управлінської, методичної, організаційно-педагогічної,адміністративно-господарської роботи, моніторингу якості дошкільної освіти освітньої роботи за 2019/2020 навчальний рік, враховуючи досягнення і перспективи розвитку, діагностичне анкетування, нормативно-правові акти МОН України та з метою усунення недоліків і забезпечення більш високої якості дошкільної освіти, ефективного педагогічного впливу на розвиток особистості дитини, педагогічний колектив в новому навчальному році

продовжить роботу по оновленню дошкільної освіти орієнтуючись на Концепцію НУШ , зміну освітнього простору, подальше забезпечення методичного та психолого-педагогічного супроводу реалізації Державного стандарту дошкільної освіти, визначених у Базовому компоненті дошкільної освіти.

Пріоритетні напрями роботи Шепетівського ДНЗ №11 «Дзвіночок» на 2020– 2021 навчальний рік:

1.Удосконалити роботу щодо   формування  комунікативно-мовленнєвої та математичної компетенцій дітей дошкільного віку шляхом  упровадження інноваційних методик і технологій.

2. Продовжити  роботи щодо розширення форм та видів співпраці з родинами, прозорості та відкритості роботи закладу через роботу веб-сайту, створення відкритих груп в соціальній мережі Facebоok.

3. Формувати  екологічну свідомість , навички практичного життя, готовність до взаємодії з навколишнім світом через реалізацію  самонавчання  «діти-дітям» із закріпленням практичних навичок.

Завдання педагогічного колективу на літньо-оздоровчий період 2021 року:

1.Забезпечити умови для оздоровлення дошкільників через зміцнення  дитячого організму , фізичного розвитку, загартування, психологічного комфорту.

 

Пріорітетні завдання ДНЗ | Переглядів: 37 | Завантажень: 0 | Додав: 1111111 | Дата: 19.10.2020 | Коментарі (0)

Виходячи з аналізу освітньо-методичної роботи у 2018 – 2019 навчальному році, враховуючи досягнення і перспективи розвитку дошкільного закладу, педагогічний колектив визначив пріоритетні завдання на 2019– 2020 навчальний рік.

1. Формувати мовленнєву та пізнавальну компетентність дошкільників на основі створення сучасного освітнього простору, сприятливого для гармонійного розвитку особистості дошкільника як гаранту готовності до Нової української школи та реалізації індивідуальних творчих потреб кожної дитини.

2. Сприяти розширенню форм та видів співпраці з родинами, прозорості та відкритості роботи закладу через роботу веб-сайту, створення відкритих груп в соціальній мережі Facebоok.

3. Продовжити роботу над підвищенням мотивації педагогів до формування успішної соціалізації дитини, розвитку в неї соціальних потреб, вмінь та навичок.

Завдання педагогічного колективу на літньо-оздоровчий період 2020 року:

1. Організувати сучасне предметно-просторове розвивальне середовище щодо формування у дітей любові до рідного краю, природи засобами соціально-патріотичного виховання.

2. Удосконалювати профілактично-оздоровчій напрямок в роботі закладу дошкільної освіти , комплексно використовувати всі види фізичного розвитку, загартування , оздоровлення, збереження та розвиток навичок здорового способу життя у дошкільників.

Пріорітетні завдання ДНЗ | Переглядів: 219 | Завантажень: 0 | Додав: 1111111 | Дата: 11.09.2019 | Коментарі (0)

Виконуючи положення Закону України “Про дошкільну освіту”, Положення про дошкільний навчальний заклад, інші нормативно-правові документи в галузі освіти і науки та враховуючи підсумки навчально-виховної роботи, дані діагностичних карток педагогічних працівників закладу, результати перевірок в 2017-2018 навчальному році колектив працюватиме над вирішенням наступних завдань:

1. Організація освітнього процесу на принципах наступності та перспективності - запорука гармонійного розвитку самодостатньої, ініціативної, компетентної особистості.

2. Продовження роботи з формування психологічної зрілості, життєвих компетентностей та готовності до навчання в Новій українській школі старшого дошкільника.

3. Удосконалення роботи з підвищення кваліфікації педагогів у міжкурсовий період шляхом використання інформаційно-цифрових технологій та інших форм динамічного навчання дорослих.

4. Оновлення роботи щодо педагогічного партнерства на якісно новий рівень взаємовідносин між учасниками освітнього процесу (дитина, педагог,батьки).

Завдання педагогічного колективу на літньо-оздоровчий період 2019 року:

1. Продовження роботи з створення оптимальних умов для зміцнення здоров'я вихованців, збереження їх життя , подальшого формування життєвої компетенції шляхом упровадження сучасних здоров’язбережувальних та здоров’яформувальних освітніх технологій.

2.Формування основ екологічної грамотності і здорового життя у дошкільників .

 

Пріорітетні завдання ДНЗ | Переглядів: 283 | Завантажень: 0 | Додав: 1111111 | Дата: 17.09.2018 | Коментарі (0)

Пріоритетні завдання на 2017/2018 навчальний рік.

Продовжуючи роботу щодо підвищення результативності освітнього процесу та з погляду на проблеми, які виявлено у 2016/2017 навчальному році, колектив Шепетівського дошкільного навчального закладу (ясла-садка)№11 «Дзвіночок» визначив такі основні завдання на 2017-2018 навчальний рік:

1. Організація сучасного освітнього середовища дошкільного навчального закладу сприятливого для формування гармонійно розвиненої особистості та реалізації індивідуальних творчих потреб кожної дитини в умовах нової української школи.

2. Продовження роботи з народознавства, реалізуючи ідеї національно-патріотичному виховання у розвитку духовного потенціалу особистості дитини .

3. Формування основ здорового способу життя дошкільників шляхом використання нових активних форм і методів роботи.

4.Удосконалення роботи щодо формування основ економічної грамотності як невід'ємної складової соціалізації сучасної дитини.

 

Завдання педагогічного колективу на літньо-оздоровчий період 2018 року:

1.Створення оптимальних умов для зміцнення здоров'я вихованців, збереження їх життя та подальшого формування життєвої компетенції шляхом упровадження сучасних здоров’язбережувальних та здоров’яформувальних освітніх технологій.

2.Оптимізація рухового режиму та самостійної ігрової діяльності у дошкільному закладі як важливої складової фізичного розвитку дошкільників.

3.Продовження роботи з удосконалення планування освітнього процесу згідно вимог нової редакції Базового компонента дошкільної освіти - Державного стандарту дошкільної освіти.

 

Пріорітетні завдання ДНЗ | Переглядів: 342 | Завантажень: 0 | Додав: 1111111 | Дата: 19.12.2017 | Коментарі (0)

       Зміст освітньої роботи ДНЗ№11 «Дзвіночок» має відповідати основним концептуальним положенням Базового компонента дошкільної освіти, програмі  розвитку дитини дошкільного віку «Українське довкілля», Концепції Національно-патріотичного виховання  дітей та молоді, потребам ДНЗ.  Далі...http://dnz11sh.ucoz.com/load/prioritetni_zavdannja_dnz/prioritetni_zavdannja_dnz/zavdannja_na_2016_2017_navchalnij_rik_dali/29-1-0-152

Пріорітетні завдання ДНЗ | Переглядів: 1017 | Завантажень: 0 | Додав: Admin | Дата: 17.01.2017 | Коментарі (0)

Продовжуючи роботу щодо підвищення  результативності освітнього процесу з метою ефективності впливу роботи дошкільного закладу на розвиток особистості дитини та з погляду на проблеми, які виявлено у 2014/2015 навчальному році, колектив ДНЗ  визначив такі основні завдання на наступний рік:

 

1. Продовжувати працювати на виконання  завдань нової редакції Базового компонента дошкільної освіти – Державного стандарту дошкільної освіти  шляхом підвищення  професійної  компетентності педагогів.

2. Реалізовувати завдання з  формування та розвитоку  національної свідомості, патріотичних почуттів у дітей дошкільного віку через  виховання   любові до України, формування рис громадянина української держави, розвиненої духовності, моральності, екологічної культури.

3. Забезпечувати  непереривність  освіти, координації діяльності дошкільних навчальних закладів та початкової школи через реалізацію принципу  наступності .

4. Розв’язувати проблему  емоційно-психічного здоров’я у системі взаємодії дорослих і дітей, дбати про збереження феномена дитячої субкультури в сучасному соціумі.

5. Сприяти зміцненню здоров’я дитини, залучаючи її до адекватних видів діяльності, ефективно моделюючи різні типи розвивально-виховного середовища.

 

Пріорітетні завдання ДНЗ | Переглядів: 547 | Завантажень: 0 | Додав: Admin | Дата: 22.09.2015 | Коментарі (0)

Для підвищення якості дошкільної освіти, забезпечення її сталого інноваційного розвитку в цьому навчальному році педагогічний колективив  ДНЗ  має спрямовувати свою  діяльність на формування різнобічно розвиненої, духовно багатої, оптимістично та патріотично налаштованої особистості, починаючи з перших років життя дитини і  завершуючи її вступом до школи. При цьому слід приділяти увагу таким пріоритетним напрямам освітньої роботи:

- забезпечення фізичного, психічного і соціального розвитку дітей  раннього віку (від 1 до 3 років), їх безболісної адаптації до змінних умов життя та успішного входження у соціальне середовище;

- патріотичне виховання у контексті розвитку духовного потенціалу особистості дитини дошкільного віку; 

- трудове виховання в процесі організованої й самостійної предметно-практичної діяльності дітей;

-  забезпечення наступності в реалізації завдань духовного, патріотичного, трудового виховання між дошкільною і початковою ланками освіти.   

Пріорітетні завдання ДНЗ | Переглядів: 1647 | Завантажень: 0 | Додав: Admin | Дата: 03.09.2014 | Коментарі (0)

      Працівники дошкільного закладу роблять все для того, щоб виховати гармонійно розвинену, впевнену в собі, цілеспрямовану особистість. В дошкільному закладі створені умови для реалізації дитиною свого природного потенціалу, розвитку базових якостей особистості, формування дитячої творчості, вміння створювати та реалізовувати власні задуми.Створення умов для повноцінного виховання, навчання та розвитку дітей, їх комфортного перебування дошкільному закладі,  надання їм якісних освітніх послуг.

Пріоритетними завданнями дошкільного навчального закладу є:

1. Забезпечити взаємодію педагогів, медичних працівників та батьків у питаннях зміцнення психічного, фізичного здоров'я дітей та формування у них здорового способу життя.

2. Формувати у дітей почуття власної гідності, впевненості у своїх силах, позитивне ставлення до себе і навколишнього світу, оптимістичне світобачення. Виховувати любов до України,  повагу до народних звичаїв, традицій минулого , національних цінностей українського народу та інших народів.

3. Формувати у дітей бережливе, турботливе, свідоме ставлення до природи, цілісне бачення природи і місця людини в ній, розуміння відповідальності за стан природи, екологічно орієнтовану поведінку.

4. Створити розвивальний простір як один із найголовніших чинників освітнього процесу і формування повноцінної життєтворчої особистості дитини.

5. Забезпечити наступність в роботі дошкільного навчального закладу і ЗОШ №1 , організацію освітнього процесу з дітьми 5 - річного віку та ДНЗ і сім’ї в питаннях активного розвитку прихованих можливостей дитини. . 

6.Розвивати  культуру мовлення дітей через різні види діяльності.


Завдання на оздоровчий період:

1. Сприяти збереженню і зміцненню здоров'я кожної дитини, підтримувати інтерес до здорового способу життя, до занять фізкультурою і спортом. Розвивати потребу у щоденній руховій діяльності.

2. Забезпечити організацію безпечного проведення літнього оздоровлення, створити умови для проведення оздоровчих заходів, забезпечити виконання заходів щодо попередження дитячого травматизму, безпеки життєдіяльності, забезпечення раціональним та збалансованим харчуванням дітей закладу.

 

Пріорітетні завдання ДНЗ | Переглядів: 396 | Завантажень: 0 | Додав: Admin | Дата: 26.05.2014 | Коментарі (0)

Вхід на сайт
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Пошук
Друзі сайту

Шепетівка вул.Чкалова 34
Безкоштовний хостинг uCoz